Aanvraag ondersteuning

Indien u zich wilt laten registreren voor een voedselpakket, dan kunt u zich alle woensdagmiddagen tussen 13:00 en 14:00 uur melden bij het open inloopspreekuur van het intaketeam van De Voedselbank, Landtong 2, Amstelveen.

Wat moet u meenemen ?

Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket, dient u de volgende documenten te overleggen:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • 3 maanden (aaneengesloten) bankafschriften;
 • Inkomensgegevens (loon, uitkering, huur/zorg toeslag);
 • Eventuele voorlopige teruggave van de belasting;
 • Betalingsbewijzen vaste lasten: elektra, gas en water, gemeentelijke belasting;
 • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsanering papieren;
 • Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen.

Het normbedrag

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbaar inkomen onder de volgende bedragen valt

Nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2019

Het normbedrag is per 1 januari 2019 met 5% verhoogd. .
Hierbij is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6 naar 9%.

De nieuwe normbedragen zijn per maand:

 • Basisbedrag per huishouden:  € 135
 • Per persoon: € 90

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan:

 • 1 persoon was € 215 wordt € 225
 • 1 volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
 • 2 volwassenen was € 300 wordt € 315
 • 1 volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
 • 1 volwassene en 2 kinderen was € 385 wordt € 405
 • 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470 wordt € 495
 • 1 volwassene en 3 kinderen was € 470 wordt € 495


In het document Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket  van Voedselbanken Nederland: kunt u uitgebreid nalezen of u voldoet aan de criteria en vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.