Over de Voedselbank

Grea Twint heeft het initiatief genomen om in Amstelveen een voedselbank op te zetten volgens dezelfde principes welke de Voedselbank in Amsterdam werkt. Stichting Voedselbank Amstelveen is op 8 december 2009 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34369469.

Onze doelstelling

De stichting Voedselbank Amstelveen functioneert als schakel tussen overschotten en armoede. De Voedselbank Amsterdam verhindert dat goed voedsel verloren gaat door de partijen die voor verkoop zijn afgekeurd te verdelen over sociale restaurants en families die onder het bestaansminimum leven. Wij leveren zodoende een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede. De stichting Voedselbank Amstelveen verwacht dit door middel van contact met en ondersteuning door bedrijven, fondsen en overheden te kunnen realiseren.

Onze werkwijze

Voedsel dat wordt aangeboden, wordt in een centrale loods verzameld. Daar verdelen vrijwilligers de goederen en worden deze aangeboden aan individuele huishoudens. De houdbaarheidsdatum van het aangeboden voedsel is ook in het voedselbanksysteem heilig. Indien de producten niet meer te consumeren zijn, zal de Stichting Voedselbank Amstelveen deze niet aanbieden.

Toekomstplannen

Armoede krijgt een gezicht door de voedselbank, maar moet ook een stem hebben. De Voedselbank maakt duidelijk hoe schrijnend de armoede is, en dat een diversiteit aan groepen er onder te lijden heeft. Daarmee wordt het probleem op de maatschappelijke agenda geplaatst. De ogen moeten opengaan van wie nu nog blind is voor de armoede in Nederland. Dit moet een duidelijk signaal zijn om structureel dit probleem te agenderen.

Bestuur

Het Bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Grea Twint

Penningmeester: Ria Post

Secretaris: Marja Ernste-Pots

Kascontrole: Theodoor Knook

 

Comité van aanbeveling

De Voedselbank Amstelveen is op zoek naar een diverse groep mensen die bereid zijn om bekend te maken dat zij de Voedselbank Amstelveen een warm hart toedragen. Binnenkort hopen wij u een aantal mensen hier voor te stellen.