Steunen met geld

U kunt doneren door een gift over te maken op bank rekening nr:
NL70 RABO 0155673998 t.n.v. St. Voedselbank Amstelveen.